İngilizce

Ülkemizin en seçkin üniversitelerindeki akademisyenlerin bilgi birikimleri ile eğitimcilerinin deneyimlerini birleştiren İK Grup, eğitim uygulamalarının ulaşamadığı noktalara bile ulaşarak ihtiyaçlara cevap verecek çözüm alternatifleri üretmeyi hedeflemektedir.

İK Grup düzenlemekte olduğu yüksek lisans, doktora ve sertifika programları ile;
* Toplumun ve ekonominin ihtiyaç duyduğu ve analitik düşünebilme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi,
* Çevre bilinci ve sorumluluk yetisini ön planda tutarak toplumsal çıkarlar doğrultusunda bilgiyi yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON
Eğitim uygulamalarının ulaşamadığı her noktada, ihtiyaçlara cevap verebilecek çözüm alternatifleri üretmek İK Enstitü’nün benimsediği vizyondur

MİSYON
Yüksek lisans, doktora ve sertifika program eğitimleriyle, toplumun ve ekonominin ihtiyaç duyduğu, analitik düşünebilme yetisine sahip, benzerlerinden fark yaratabilen mezunlar yetiştirmek ve çevre bilincini ve toplumsal sorumluluğu ön planda tutarak bilgiyi, eğitimi ve öğretimi toplumsal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmek İK Enstitü’nün misyonunu oluşturur.

EĞİTİM KURUMLARIMIZ

KARACAN AKADEMİ MERSİN ŞUBESİ
MERSİN TÖMER AKADEMİ
UMS ENGLİSH
MEDİCADENT
CUKUROVA BTEC
BİLGİ KARİYER

SINAV ORGANİZASYON KURUMLARIMIZ

FS CENTER
KUNİB YÖS
BİFSEC

DİĞER ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN KURUMLARIMIZ

ATİS ASANSÖR
ALGI OSGB
DUYGU OSGB

FOREIGN STUDENTS CENTER FOR - FS - Fs-center
FOREIGN STUDENTS
OnlineUMS
KUNIB - YOS
İhtisas Kariyer Enstitu
İhtisas Kariyer Enstitu
Mersin Karacan Akademi
Mersin Karacan Akademi
FOREIGN STUDENTS CENTER FOR - FS - Fs-center
BIFSEC

KUNIB EGITIM FUARI

PEARSON - BTEC PROGRAMLARI
Work Image
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Programın amacı, sağlık kurumları işletmeciliği konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişime açık, dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık politikalarını takip eden, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları işletmeciliği konusunda uzman işletmeciler yetiştirmektir.
Work Image
İşletme (MBA) Yüksek Lisans
MBA Programı, kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan ve yöneticilik vasfı kazanmak isteyen üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır.
Work Image
Eğitim Yönetimi Denetimi
Programın temel amacı; eğitim sektöründe görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların etkili eğitim yöneticiliği ve öğretim liderliği kapasitelerini geliştirmek; eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşmak için öğrencilere liderlik ve yöneticilik kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin öğrenme ortamları sağlanmaktadır.
Work Image
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencilere öncelikle kamu yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgiye erişme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini de içeren teorik bir altyapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yönde, Siyaset Bilimi, Kent ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri ve Hukuk alanında temel teorik bilgilerin kazandırılması ve ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile teorik bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Work Image
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
30.06. 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ tüm çalışanları kapsamına almış, iş yerlerini tehlike derecelerine göre sınıflara ayırmış, işverenlere risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirmiş, işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesini zorunlu tutmuştur. Programın amacı kanun kapsamında özel sektör ve kamuda görev alacak iş güvenliği uzmanlarını yetiştirmektir.
Work Image
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı; teknik bilgiyle teoriyi birleştirip bilişim teknolojileri projelerini tasarlayan, uygulayan, sürdüren ve değerlendiren bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Work Image
Kabin Memurluğu
Ülkemizde her geçen gün gelişen sivil havacılığın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir sertifika programıdır. Teorik ve pratik eğitimlerden oluşan sertifika programı kapsamında katılımcıların yabancı dil ve iletişim bilgilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Work Image
Girişimcilik
Kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilerin kuracakları işlerde başarılı ve istikrarlı olmalarını hedefleyen bir eğitim programıdır.
Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “ KOSGEB ile İŞKUR arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Work Image
Çocuk Gelişimi
Çocuk gelişimi ve eğitimi programının amacı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda; bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak mesleki yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
Work Image
Hasta ve Yaşlı Bakımı
Programın amacı; yaşlının ve hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen yaşlı ve hasta bakıcısı yetiştirmektir.
Work Image
Aile Danışmanlığı
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarının birinden mezun olanların katılabileceği300saati teorik , 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı, toplam 450 saatlik sertifika programıdır.
Work Image
Ağır iş ve Kolu Belgesi
‘’Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ’’ i gereği her işçinin işveren tarafından bu eğitimi alması sağlanmak zorundadır. Eğitimler; modern dersliklerde, günümüz teknolojisine uygun ekipmanlarla ve iş koluna uygun konu içerikleriylegerçekleştirilmektedir.
Work Image
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimdir.
Work Image
Hasta Kayıt Kabul Belgesi
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecini, dokümantasyon işlemlerini kayıt altına alan ve arşivleyen kişilerin yetiştirildiği programdır.
Work Image
Yönetici Asistanlığı
Yöneticilerin işlerini hafifletmek ve çeşitli organizasyonları yapabilmek için eğitim alan kursiyerin kişisel gelişim adına da diksiyon, beden dili, bilgisayar kullanma, toplantı ve seyahat organizasyonları yapma gibi bireysel gelişimi tamamlayıcı eğitimler aldığı sertifika programıdır.
Work Image
Bilgisayar İşletmenliği
Bilgisayar İşletmenliği kursunun amacı kişiye temel bilgisayar kullanımı için gerekli bilgilerini kazandırmak, kursiyerin ofis programlarını ve interneti etkin şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Work Image
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları konusunda çalışanlara ve çalışmak isteyenlere konuyla ilgili ayrıntılı ve uygulamaya dönük bilgileri aktarmak ve öğretmek, bu alanda çalışmış olanların bu konudaki birikimlerini ve yeterliliklerini artırmak ayrıca küresel ekonomik sistem kapsamında içerisinde yeni iş yapıları ve işletmecilik anlayışıyla uyumlu İK fonksiyonunun rolünü ve görevlerini aktarmak sertifika programının başlıca amacıdır.


ÜNİVERSİTELER

PROF. DR. NADİR ENGİN UZUN

ANKARA UNIVERSITY

DOÇ. DR. SÜLEYMAN DÜNDAR

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. M. SENA EKİCİ

MUŞ ALPARSLAN UNIVERSITY

PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ

ATATÜRK UNIVERSITY

DOÇ. DR. ŞÜKRÜ YAPRAKLI

ATATÜRK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. MEHMET AKSARAYLI

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

PROF. DR. SUPHİ ORHAN

ATATÜRK UNIVERSITY

DOÇ. DR. TÜLAY İLHAN NAS

KARADENİZ TEKNİK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. MEHMET KARAHAN

BATMAN UNIVERSITY

PROF. DR. NECDET AYTAÇ

ÇUKUROVA UNIVERSITY

DOÇ. DR. TÜRKER YARDAN

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. MUHAMMET DÜŞÜKCAN

ELAZIĞ UNIVERSITY

PROF. DR. MUSTAFA SAKAL

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

DOÇ. DR. SUAT YILDIRIM

ERZİNCAN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. MURTEZA AYDEMİR

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

PROF. DR. MUSTAFA EMİR

KARADENIZ TEKNİK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. DR. KÜRŞAD AKBULUT

ARDAHAN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. NEDİM BAYUK

ŞANLIURFA UNIVERSITY

PROF. DR. MURAT ALİ DULUKCU

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ABDULLAH MUTLU

İNÖNÜ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. NESRİN AKÇA

KIRIKKALE UNIVERSITY

PROF. DR. MAHMUT TEKİN

SELÇUK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ALİ ERBAŞ

SELÇUK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. NEVZAT DEVEBAKAN

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

PROF. DR. MAHMUT ÖZDEVECİOĞLU

ERCİYES UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ALİ YILMAZ

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. NİHAN ÖZGÜVEN

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

PROF. DR. LEYLA UZUN

ANKARA UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ATİLLA YÜCELİ

ELAZIĞ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. OĞUZ IŞIK

KIRIKKALE UNIVERSITY

PROF. DR. KEMAL KARTAL

GİRESUN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. AYGÜL YANIK

KIRKLARELİ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ORHAN ÇINAR

ATATÜRK UNIVERSITY

PROF. DR. İSTİKLAL YAŞAR VURAL

DUMLUPINAR UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. AYŞE ELİF ŞAHİN

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. O. ÇOŞKUNTUNCEL

MERSİN UNIVERSITY

PROF. DR. İLKER ÇARIKÇI

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. BAHADIR ERİŞTİ

OSMANGAZİ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. Ö. FARUK ALTUNÇ

MUŞ ALPARSLAN UNIVERSITY

PROF. DR. İBRAHİM ATİLLA ACAR

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. BAYRAM BIÇAK

AKDENİZ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. Ö. FARUK DEMİRKOL

ŞANLIURFA UNIVERSITY

PROF. DR. FATİH KARCIOĞLU

ATATÜRK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. BİNALİ TUNÇ

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ÖNDER SÜNBÜL

MERSİN UNIVERSITY

PROF. DR. ERTUĞRUL TARCAN

EDİRNE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. BURHAN ÇAPRİ

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ÖZCAN DEMİR

ELAZIĞ UNIVERSITY

PROF. DR. EKREM ERDEM

ERCİYES UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. BÜLENT GÜNDÜZ

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ÖZGÜR SARAÇ

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

PROF. DR. BUKET AKKOYUNLU

HACETTEPE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. CANTÜRK CANER

DUMLUPINAR UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. SELAHATTİN YAVUZ

ERZİNCAN UNIVERSITY

PROF. DR. BİRDOĞAN BAKİ

KARADENİZ TEKNİK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. CAVİT YAVUZ

ORDU UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. SELÇUK BALI

ORDU UNIVERSITY

PROF. DR. AKIN MARŞAP

AYDIN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. CELAL GÜLŞEN

NEVŞEHİR UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. SERVET ÖNAL

OSMANİYE KORKUT ATA UNIVERSITY

PROF. DR. ADNAN ERKUŞ

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. CEM AYDEN

ELAZIĞ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. SİNAN SARISOY

DUMLUPINAR UNIVERSITY

PROF.DR. AHMET ÖZER

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR. CEM GÜZELLER

AKDENİZ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. SUAT AKSOY

ERCİYES UNIVERSITY

PROF.DR. KAMURAN ELBEYOĞLU

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR. ÇETİN TERZİ

OSMANGAZİ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ŞULE YÜKSEL YİĞİTER

ERZİNCAN UNIVERSITY

PROF.DR. SÜLEYMAN TÜRKEL

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR. ABDULLAH DEMİRAL

OSMANİYE KORKUT ATA UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. TALİP TORUN

ERCİYES UNIVERSITY

DOÇ.DR.ERDAL SARGUTAN

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR. EBRU İÇİGEN

AKDENİZ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. UMUT OMAY

İSTANBUL UNIVERSITY

DOÇ.DR.KÖKSAL HAZIR

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR. ERGİN EKİNCİ

MUĞLA UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. VURAL HOŞGÖRÜR

MUĞLA UNIVERSITY

DOÇ. DR. ELİF DİKMETAŞ

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ERSAN ERSOY

NİĞDE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. YETER DEMİR USLU

ORDU UNIVERSITY

DOÇ. DR. ERHAN DEMİRELİ

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ESMA ÜLKÜ KAYA

ELAZIĞ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. YUNUS EMRE ÖZTÜRK

SELÇUK UNIVERSITY

DOÇ. DR. FERİT KÜÇÜK

ŞANLIURFA UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. GÖKAN KARHAN

BATMAN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. YUNUS KAPLAN

OSMANİYE KORKUT ATA UNIVERSITY

DOÇ. DR. FİKRET ÇANKAYA

KARADENİZ TEKNİK UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. HARUN BÜBER

DUMLUPINAR UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. YUSUF İNANDI

MERSİN UNIVERSITY

DOÇ. DR. MEHMET GÜNDOĞDU

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. HÜSEYİN ERGEN

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. İLHAMİ YÜCEL

ERZİNCAN UNIVERSITY

DOÇ. DR. MESUT SAĞNAK

NİĞDE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. İBRAHİM YALÇIN

NİĞDE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. K.YILMAZ GENÇ

GİRESUN UNIVERSITY

DOÇ. DR. METİN ATEŞ

EDİRNE UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ABBAS KARAAĞAÇLI

GİRESUN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. M. FATİH ALODALI

OSMANİYE KORKUT ATA UNIVERSITY

DOÇ. DR. ÖNDER SÜNBÜL

MERSİN UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. İSMAİL KİTAPÇI

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR.SUAT BEGEÇ

TOROS ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. AHMET KESİK

BEYAZIT UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR. ESMERAY YOĞUN

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR.TOLGA TÖREN

TOROS ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. AZZEM ÖZKAN

ERCİYES UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR.ASLIHAN MARANGOZ

TOROS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOÇ.DR.MERT AKTAŞ

TOROS ÜNİVERSİTESİ

DOÇ. DR. BEYKAN ÇİZEL

AKDENİZ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR.BİLAL AK

TOROS ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET DURGUT

GİRESUN UNIVERSITY

DOÇ. DR. CEM GÜZELLER

AKDENİZ UNIVERSITY

YRD. DOÇ.DR.MEHMET ALİ AKTAŞ

TOROS ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR. GÖR. DR. AYKUT KARAKAYA

KARADENİZ TEKNİK UNIVERSITY

PROF. DR. ÇETİN BEKTAŞ

ERZİNCAN UNIVERSITY

HARİTAYI GÖSTER

Bize iletmek istediğiniz mesajınızı yan kutucuktaki alanları doldurup bize ulaştırabilirsiniz.

  •  +90 444 31 03
  •  info@ikgrup.net
  •  Güvenevler Mah. Güneş Sk. No:1/8 - ÇANKAYA / ANKARA / TÜRKİYE
 Hata: tüm alanlar doğru şekilde tamamlandığından emin olun
 Mesajınız gönderildi, Teşekkür ederiz!
GÖNDER