İngilizce

İK Grup, kişi ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda akademik ve mesleki eğitimler vererek kişi ve kurumların başarı ivmelerini yükseltmek amacıyla 2010 yılında İsmet Kesim’e – Yönetim Kurulu Başkanı – ait şirketler bir araya getirilerek oluşturulmuştur. 30 yıl boyunca eğitim sektöründe faaliyet göstermiş olan bu şirketler bir araya geldikleri günden bu yana bilgi ve deneyimlerini daha çağdaş bir platformda sunmayı hedeflemekte ve “yaşam boyu eğitim” ilkesiyle hareket ederek ulusal ve uluslararası kitlelere hitap etmektedir.

Uzman eğitim ve bilişim kadrosuyla sürekli ve online eğitimde öncü bir kurum olan İK Grup’un İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun ve Ordu başta olmak üzere 56 ilde temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca Toros Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Karatay Üniversitesi gibi birçok üniversite ile işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan eğitim kapsamında yeni program ve projeler uygulamaktadır. Güçlü iletişim ve koordinasyon kadrosu, eğitimlerin aksamaması için büyük bir özenle çalışmaktadır. Öğrenci işleri ve bilgi işlem biriminin verdiği sürekli danışmanlık hizmeti, eğitim alan öğrencilere motivasyon desteği sağlarken eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin yükünü hafifletip eğitimin kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

İK Grup bünyesinde; İhtisas Kariyer Enstitü, Bilgi Kariyer Merkezi, Karacan Akademi Mersin Şubeleri, Algı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İhtisas Özel İstihdam Bürosu, Doğru Birikim Özel Eğitim adı altında altı kuruluş bulunmaktadır.

VİZYON
Ülkemizin en seçkin üniversitelerindeki akademisyenlerin bilgi birikimleri ile eğitimcilerinin deneyimlerini birleştiren İK Grup, eğitim uygulamalarının ulaşamadığı noktalara bile ulaşarak ihtiyaçlara cevap verecek çözüm alternatifleri üretmeyi hedeflemektedir.

MİSYON
İK Grup düzenlemekte olduğu yüksek lisans, doktora ve sertifika programları ile;
* Toplumun ve ekonominin ihtiyaç duyduğu ve analitik düşünebilme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi,
* Çevre bilinci ve sorumluluk yetisini ön planda tutarak toplumsal çıkarlar doğrultusunda bilgiyi yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

FOREIGN STUDENTS CENTER FOR - FS - E-turkce.net
FOREIGN STUDENTS
OnlineUMS
OnlineUMS
İhtisas Kariyer Enstitu
İhtisas Kariyer Enstitu
Mersin Karacan Akademi
Mersin Karacan Akademi
Work Image
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Programın amacı, sağlık kurumları işletmeciliği konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişime açık, dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık politikalarını takip eden, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları işletmeciliği konusunda uzman işletmeciler yetiştirmektir.
Work Image
İşletme (MBA) Yüksek Lisans
MBA Programı, kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan ve yöneticilik vasfı kazanmak isteyen üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır.
Work Image
Eğitim Yönetimi Denetimi
Programın temel amacı; eğitim sektöründe görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların etkili eğitim yöneticiliği ve öğretim liderliği kapasitelerini geliştirmek; eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşmak için öğrencilere liderlik ve yöneticilik kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin öğrenme ortamları sağlanmaktadır.
Work Image
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencilere öncelikle kamu yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgiye erişme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini de içeren teorik bir altyapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yönde, Siyaset Bilimi, Kent ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri ve Hukuk alanında temel teorik bilgilerin kazandırılması ve ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile teorik bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Work Image
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
30.06. 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ tüm çalışanları kapsamına almış, iş yerlerini tehlike derecelerine göre sınıflara ayırmış, işverenlere risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirmiş, işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesini zorunlu tutmuştur. Programın amacı kanun kapsamında özel sektör ve kamuda görev alacak iş güvenliği uzmanlarını yetiştirmektir.
Work Image
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı; teknik bilgiyle teoriyi birleştirip bilişim teknolojileri projelerini tasarlayan, uygulayan, sürdüren ve değerlendiren bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Work Image
Kabin Memurluğu
Ülkemizde her geçen gün gelişen sivil havacılığın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir sertifika programıdır. Teorik ve pratik eğitimlerden oluşan sertifika programı kapsamında katılımcıların yabancı dil ve iletişim bilgilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Work Image
Girişimcilik
Kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilerin kuracakları işlerde başarılı ve istikrarlı olmalarını hedefleyen bir eğitim programıdır.
Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “ KOSGEB ile İŞKUR arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Work Image
Çocuk Gelişimi
Çocuk gelişimi ve eğitimi programının amacı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda; bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak mesleki yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
Work Image
Hasta ve Yaşlı Bakımı
Programın amacı; yaşlının ve hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen yaşlı ve hasta bakıcısı yetiştirmektir.
Work Image
Aile Danışmanlığı
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarının birinden mezun olanların katılabileceği300saati teorik , 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı, toplam 450 saatlik sertifika programıdır.
Work Image
Ağır iş ve Kolu Belgesi
‘’Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ’’ i gereği her işçinin işveren tarafından bu eğitimi alması sağlanmak zorundadır. Eğitimler; modern dersliklerde, günümüz teknolojisine uygun ekipmanlarla ve iş koluna uygun konu içerikleriylegerçekleştirilmektedir.
Work Image
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimdir.
Work Image
Hasta Kayıt Kabul Belgesi
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecini, dokümantasyon işlemlerini kayıt altına alan ve arşivleyen kişilerin yetiştirildiği programdır.
Work Image
Yönetici Asistanlığı
Yöneticilerin işlerini hafifletmek ve çeşitli organizasyonları yapabilmek için eğitim alan kursiyerin kişisel gelişim adına da diksiyon, beden dili, bilgisayar kullanma, toplantı ve seyahat organizasyonları yapma gibi bireysel gelişimi tamamlayıcı eğitimler aldığı sertifika programıdır.
Work Image
Bilgisayar İşletmenliği
Bilgisayar İşletmenliği kursunun amacı kişiye temel bilgisayar kullanımı için gerekli bilgilerini kazandırmak, kursiyerin ofis programlarını ve interneti etkin şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Work Image
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları konusunda çalışanlara ve çalışmak isteyenlere konuyla ilgili ayrıntılı ve uygulamaya dönük bilgileri aktarmak ve öğretmek, bu alanda çalışmış olanların bu konudaki birikimlerini ve yeterliliklerini artırmak ayrıca küresel ekonomik sistem kapsamında içerisinde yeni iş yapıları ve işletmecilik anlayışıyla uyumlu İK fonksiyonunun rolünü ve görevlerini aktarmak sertifika programının başlıca amacıdır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

İşkur Türkiye İş Kurumu
İşkur Türkiye İş Kurumu
KOSGEB
KOSGEB
TUGİK
TUGİK
ENOCTA
ENOCTA
M.Müşavirler Odası
M.Müşavirler Odası
Türkiye Kamu-Sen
Türkiye Kamu-Sen
Memursen
Memursen
Toros Üniversitesi
Toros Üniversitesi
H.Kalyoncu Üniversitesi
H.Kalyoncu Üniversitesi
THK Üniversitesi
THK Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Y.Yüzyıl Üniversitesi
Y.Yüzyıl Üniversitesi
PROF. DR. N. Engin Uzun

DOC. DR. BEYKAN ÇİZEL

AKDENiZ ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. EBRU İÇİGEN

AKDENIZ ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. MUSTAFA EMİR

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOC. DR. MUSA OZATA

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. NESRİN AKCA

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. SUPHİ ORHAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DOC. DR. ELiF DİKMETAŞ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. ALİ YILMAZ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. NECDET AYTAÇ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. YUSUF iNANDI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR MEHMET AKSARAYLI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. İBRAHİM ATİLLA ACAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. AYGÜL YANIK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. M.DOSOKCAN

ELAZIĞ ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. BİRDOĞAN BAKİ

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. İLHAMİ YÜCEL

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. ÖZCAN DEMİR

ELAZIĞ ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. EKREM ERDEM

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. HARUN BÜBER

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. TALİP TORUN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. MAHMUT TEKİN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. BAYRAM BIÇAK

AKDENIZ ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. ŞULE YÜKSEL YİĞİTER

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. MURAT ALİ DULUKCU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. ABDULLAH DEMİRAL

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOc.DR. K.YILMAZ GENÇ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR.KEMAL KARTAL

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. BAHADIR ERİŞTİ

OSMANGAZi ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. ABDULLAH MUTLU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. AKIN MARŞAP

AYDIN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR.MEHMET KARAHAN

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. GÖKAN KARHAN

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR.TURAN ÖNDEŞ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. OĞUZ IŞIK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. CEM GÜZELLER

AKDENIZ ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. FATIH KARCIOĞLU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. KÜRŞAD AKBULUT

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. ORHAN ÇINAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. MUSTAFA SAKAL

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. NİHAN ÖZGÜVEN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR ÖZGÜR SARAÇ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

PROF DR. İSTİKLAL YAŞAR VURAL

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. NEVZAT DEVEBAKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC DR. MURTEZA AYDEMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. İLKER ÇARIKÇI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. CANTÜRK CANER

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. SİNAN SARISOY

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR. MAHMUT ÖZDEVECİOĞLU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. SUAT AKSOY

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. SELAHATTİN YAVUZ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. FERiT KOCOK

ŞANLIURFA ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. CEM AYDEN

ELAZIĞ ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. UMUT OMAY

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. ÇETİN BEKTAŞ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. ESMA ÜLKÜ KAYA

ELAZIĞ ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. Ö.FARUK DEMİRKOL

ŞANLIURFA ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. MEHMET GÜNDOĞDU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. ATILLA YÜCEL

ELAZIĞ ÜNİVERSİTESİ

YRD. Doc. DR. O.ÇOŞKUNTUNCEL

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DOC. DR. SOLEYMAN DÜNDAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. BÜLENT GÜNDÜZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. BİNALİ TUNÇ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR.FİKRET CANKAYA

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. CELAL GÜLŞEN

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. ERSAN ERSOY

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. MESUT SAĞNAK

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR ABBAS KARAAĞACLI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. İBRAHİM YALÇIN

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. TORKER YARDAN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. SELÇUK BALİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. CAW YAVUZ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. SUAT YILDIRIM

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. CAViT YAVUZ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC.DR. YETER DEMİR USLU

ORDU ÜNİVERSİTESİ

DOC. DR. AHMET KESİK

BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. ÇETİN TERZİ

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. SERVET ÖNAL

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR.ŞÜKRÜ YAPRAKLI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. M. FATIH ALODALİ

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. YUNUS KAPLAN

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

DOC. DR. ERHAN DEMİRELİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. ALİ ERBAŞ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. BURHAN ÇAPRİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. METiN ATEŞ

EDİRNE ÜNİVERSİTESİ

YRD. Doc. DR. YUNUS EMRE

OZTORK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC.DR. NEDiM BAYUK

ŞANLIURFA ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. TÜLAY İLHAN NAS

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YRD.DOC. DR. AYSE ELiF ŞAHİN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

O R. GOR. DR.AYKUT KARAKAYA

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOC.DR. AZZEM OZKAN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

YRD. DOC. DR. İSMAİL KİTAPÇI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

O R. GOR. DR.MEHMET DURGUT

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

HARİTAYI GÖSTER

Bize iletmek istediğiniz mesajınızı yan kutucuktaki alanları doldurup bize ulaştırabilirsiniz.

  •  +90 444 31 03
  •  info@ikgrup.net
  •  Güvenevler Mah. Güneş Sk. No:1/8 - ÇANKAYA / ANKARA / TÜRKİYE
 Hata: tüm alanlar doğru şekilde tamamlandığından emin olun
 Mesajınız gönderildi, Teşekkür ederiz!
GÖNDER